DIENSTEN

Solutions
Voltaire Consultants implementeert oplossingen voor haar klanten op basis van fixed fee turn-key projecten. Deze projecten worden in-house ontwikkeld m.b.v. de modernste tools en technieken. Een Voltaire-projectmanager wordt gekoppeld aan uw eigen projectmanager waardoor ieders belangen worden gewaarborgd. Alle software wordt opgeleverd met een garantietermijn. Kosten kunnen op basis van revenue share worden betaald, afhankelijk van de soort van implementatie.

In plaats van op projectbasis te werken kan men besluiten om onze professionals in te huren op detacheringbasis. Ook bieden wij outsourcing van uw Business Intelligence-werkzaamheden tegen significant lagere kosten. 

U kunt ook besluiten om uw Data Warehouse helemaal uit te besteden volgens het ‘Software as a Service’ (SaaS) concept. Wij bouwen, implementeren, beheren en vullen het Data Warehouse op onze eigen omgeving. U heeft geen beheerkosten en geen licentiekosten. Rapportages vanuit het Data Warehouse kunt u op uw eigen PC via web-based interfaces bekijken.


Waarom slagen projecten met Voltaire Consultants?

Wat is de formule voor succes? Kennis van de "best business practices" en bedrijfsprocessen in uw bedrijfssector opgedaan over het laatste decennium, gecombineerd met onze uitstekende kennis van de beste producten en technieken voor Business Intelligence. Onze doortastendheid en slimheid, en "last but not least" de instelling van onze specialisten. Kortom, een "no-nonsense"-aanpak garandeert een practische en tevens slimme oplossing. Dit alles stelt ons in staat de meest complexe uitdagingen aan te gaan.

Business en IT Consultancy werkzaamheden
Ontwerpen Data Warehouse architectuur/infrastructuur.
Opstellen Requests For Proposals (RFP'), advies in data warehouse offertetrajecten.
Data Warehouse, OLAP of Data Mining toolselectietrajecten.
Ontwikkeling beslissingsmodellen.
Data Mining trajecten.
Database Marketing trajecten.
Campaign Management.
Opstellen van requirements voor een bedrijfsbreed Operational Data Store.
Data Warehouse Reconciliation trajecten.
Trajecten om laden van en rapporteren vanuit een Data Warehouse te laten voldoen aan accountantsmaatstaven (SOx, Basel).
Inrichten van beheerorganisatie rond het data warehouse.
Programmamanagement.
Audits / Second Opinons.

Systeemontwikkeling
Uitvoeren Quick Scan c.q. vooronderzoek.
Snelle ontwikkeling van pilotapplicaties en prototypen.
Ontwerp en realisatie van Data Warehouse.
Ontwerp en realisatie van Datamarts en OLAP applicaties.
Ontwerp en realisatie van Operational Data Store.
Ontwerp en realisatie rapportage suites m.b.v. moderne frond-end tools.
Implementatie Data Mining in bedrijfsprocessen met SAS/Enterprise Miner of SPSS.
Operations Research trajecten.
Very Large Database (VLDB) ontwerp en high performance schaalbare oplossingen.
Projectmanagement (o.a. op basis van PRINCE2).

Outsourcing
Ontwerp en realisatie van Data Warehouse.
Ontwerp en realisatie van Datamarts en OLAP applicaties.
Ontwerp en realisatie van Operational Data Store.
Ontwerp en realisatie rapportagesuites m.b.v. moderne frond-end tools.
Implementatie Data Mining in bedrijfsprocessen met SAS/Enterprise Miner of SPSS.
DBA-activiteiten m.b.t. het Data Warehouse.

Software as a service (SaaS)
Ontwerp en realisatie van Data Warehouse.
Laden van het Dataware House.
Maintenance van het Daware House.
Rapportages (web-based indien gewenst) vanuit het Dataware House.

Specifieke Productkennis
PowerCenter / PowerMart.
ORACLE Warehouse Builder.
Talend, Kettle .
Kalido.
PowerAnalyzer.
Business Objects,  Crystal Reports.
DI Diver, Microsoft PerformancePoint Server and SharePoint server.
COGNOS – Improptu, ReportNet, PowerPlay.
SAS/Enterprise Miner en SPSS.
ARBOR.
ORACLE Applications.
R5 CAMMS.
ORACLE, SQL Server, Sybase, DB2, MYSQL en Ingres.
UNIX., Linux