PARTNERS

InterSystems DeepSee™

InterSystems DeepSee™

  InterSystems DeepSee™ is innovatieve software waarmee transactionele applicaties eenvoudig verbeterd kunnen worden, om realtime business intelligence (BI) aan te kunnen bieden aan beslissingnemers. Op die manier kunnen eindgebruikers in een onderneming betere bedrijfsbeslissingen nemen. Ontwikkelaars hebben zo een snelle methode om legacy- of nieuwe applicaties waardevoller te maken. Voltaire Consultants is partner van InterSystems DeepSee™ voor de Benelux.
     

MetaCenter

MetaCenter

  MetaCenter is het meest geavanceerde gereedschap voor het beheer en raadplegen van metagegevens. Vooral in de heterogene Business Intelligence omgevingen is de inzet van MetaCenter cruciaal om het overzicht over de metadata van de verschillende Business Intelligence repositories en bronsystemen te verkrijgen, en consistent te houden. Voltaire Consultants is Reseller voor de Benelux.
     

Informatica

Informatica

  Informatica Corporation is wereldwijd marktleider in analytische, Data-Integratie en ETL-software. Met name hun producten PowerCenter en PowerMart voor het laden van het data warehouse zijn toonaangevend.
     

Oracle

Oracle

  ORACLE is ´s werelds grootste leverancier van RDBMS databasesoftware. ORACLE's databasemanagementsysteem wordt het meest ingezet voor databaseplatform voor data warehouse implementaties.
     

Business Objects

Business Objects

  Business Objects is één van de twee marktleiders voor Business Intelligence front-end rapportagetools. Business Objects richt zich op het voor gebruikers toegankelijk maken van data warehouses. Verder kan men uitstekend rapportages maken voor diverse omgevingen.
     

COGNOS

Cognos

  COGNOS is één van de vooraanstaande spelers op de markt voor Business Intelligence OLAP-oplossingen en custom (adhoc) rapportages. Met deze softwareproducten kunnen gebruikers informatie voor bedrijfskritische vragen op eenvoudige wijze benaderen, analyseren en rapporteren. Hierbij denkt men vooral aan Powerplay. Recentelijk is ReportNet gelanceerd, een strategisch front-end rapportagetool.
     

VanderLek Advies

Van der Lek Advies

  Harm van der Lek is in Nederland toonaangevend op het gebied van het ontwerpen van gegevensstructuren. Voor het ontwerpen van gegevensstructuren voor een data warehouse worden de sterschematechnieken (R. Kimball) steeds belangrijker. Harm van der Lek is een gerenommeerd spreker, publicist, docent en adviseur op dit terrein.