PROJECTEN

Klanten
Telfort, KPN, Versatel.
AXA, Interpolis.
SNS Bank, ING, ABN AMRO, Postbank.
Nederlandse Spoorwegen.
Buma Stemra.
GAK.
Grote Club Actie, Westland Energie.
ProRail
Equens
CBR2008 -

Data Warehousing / ODS

FinanciŽle Dienstverlening

Uitbreidingen en laden van een bestaand Data Warehouse dat gegevens bevat over bancaire overboekingen, geld opnames bij een geldautomaten, en betalingen via bankpas, credit card, incasso of acceptgiro. Het datawarehouse levert de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van girale en cards-gerelateerde betaaltransacties.

   
2008 -

KPI Rapportage

Semi Overheid

Opzetten van een rapportage stroom vanuit een workflow management systeem. In dit project heeft Voltaire naast het maken van management rapportages ook een consultancy en adviesrol (overleg met klant en infrastructurele implementatie van de informatievoorziening). Implementatie m.b.v. Oracle 11, SQL, DI Diver.

   
2007 -

 Rapportage

FinanciŽle Dienstverlening

Opzetten van een rapportage stroom vanuit de project management tool Clarity. 

Implementatie m.b.v. Business Objects , SQL, Microsoft Sharepoint.

   
2007 - Data Warehousing

Verzekeringen

Uitbreidingen en laden van een bestaand datawarehouse systeem, vooral m.b.t. het waarborgen van historie. Iets wat in de verzekeringswereld zeer lastig is omdat toestanden met terugwerkende kracht kunnen veranderen maar wel bewaard moeten worden.

Implementatie m.b.v. PowerCenter, ORACLE.

   
2007 - Data Warehousing

Telecom

Architectuur en implementatie van een prototype database die de benodigde gegevens in de juiste vorm bevat om ‘Customer Life-Time Value (CLV)’ analyses te kunen doen en om andere ad hoc analyses en projecten te kunnen bedienen voor de CRM afdeling. De benodigde informatie bevatte alle voor de zakelijke markt relevante gegevens als TV, VoIP, Vaste telefonie, Mobiele telefonie, Klantgegevens, Marketing gegevens, Externe gegevens als Mosaic, etc. Implementatie m.b.v. SQL Server, PowerCenter 7.1 en SQL

   
2007 - Data Warehousing

Telecom

Ontwikkeling van een systeem dat op elk gewenst moment de financiŽle status van vorderingen op klanten, inkomsten en uitgaven laten zien. Een zeer complex project wat er feitelijk op neer kwam om een billing systeem na te bouwen voor het verbruik dat wel geleverd is maar niet gefactureerd en de uitgaven die wel gedaan zijn maar nog niet in de boeken staan.

   
2006 - Data Warehousing

Telecom

Ontwikkeling van een bonussysteem dat telecomdealers beloont op basis van werkelijk verbruik.

Implementatie m.b.v. PowerCenter, ORACLE en Business Objects.

 
2005 - Data Warehousing Vervoer
Architectuur en implementatie van een kwaliteitmeetsysteem dat tijdigheid en juistheid van reizigersinformatie moet meten op de stations en t.o.v. de bijbehorende logistieke keten voor treinaansturing / -bijsturing. Implementatie m.b.v. ORACLE 9.i, ORACLE Warehouse Builder, COGNOS ReportNet en sterschema's.
   
2005 - Data Warehousing / CRM Telecom
Ontwikkeling van een bonussysteem dat telecomdealers op alternatieve wijze beloont dan voorheen het geval was, waarbij deze een bijdrage leveren aan Customer Loyalty programma. Een complex project met CRM-aspecten. Implementatie m.b.v. PowerCenter, ORACLE en Business Objects.
     
2005 - Data Warehousing / CRM FinanciŽle Dienstverlening
Data Warehouse dat gegevens bevat voor het in kaart brengen van risico’s voor klanten die nieuwe kredieten en hypotheken afsluiten. Implementatie m.b.v. PowerCenter en Teradata.
     
2003 - Data Warehousing Verzekering
Uitrol van Enterprise-wide Corporate Performance Management Systeem voor de Leven, Schade en Zorg lines of business. Implementatie m.b.v. ORACLE, PowerCenter, COGNOS Impromptu en PowerPlay.
2003 – 2004 CRM / Management Informatie Energie
Rapportage m.b.t. Inkoop, CRM en klantgedrag. Implementatie m.b.v. Business Objects.
     
2003 – 2004 Operational Data Store (ODS) Telecom
ODS-implementatie die kortetermijngegevens bewerkt en opslaat voordat deze doorgesluisd worden naar het Corporate Data Warehouse, CRM- en andere applicaties. Implementatie middels ORACLE en PowerCenter.
     
2000 - 2002 Data Warehousing Telecom
Analyse en ontwerp van een 2TB Enterprise Data Warehouse en Data Marts m.b.t. mobiele telefonie. Domeinen hadden betrekking op billing, financiŽle gegevens, usage, belgedrag enz. voor alle producten voor zowel Prepay- als Postpayklanten. Implementatie m.b.v. ORACLE, PowerCenter en Business Objects.
     
2000 Data Warehousing / CRM Verzekering
Opzet van en beheer en aanpassingen aan het Data Warehouse voor de Schadeafdeling. Vervaardigen van rapportages om o.a. klantenrisico's en -gedrag inzichtelijk te maken. Implementatie middels SQL Server, COGNOS Impromptu en Powerplay.
     
2000 Business Intelligence Telecom
Selectietraject voor ETL-tools en front-end rapportagetool.
     
2000 Business Intelligence Telecom
Ontwikkelen van de Business Intelligence-strategie.
     
2000 Data Warehousing Telecom
Aanpassen en uitbreiden van Data Warehouse voor belgedrag van mobiele Prepay diensten.
     
1999 - 2000 CRM / Data Mining FinanciŽle Dienstverlening
Ontwerp en ontwikkeling van een klantwaardemodel teneinde de individuele klanten van de klantorganisatie op rendement te kunnen segmenteren. Implementatie van het model in SAS/Enterprise Miner; rapportages middels Business Objects.
     
1999 - 2001 Data Warehousing Telecom
Advies en ontwerp van een Operational Data Store (ODS) en Data Warehouse voor billing en marketing van telecommunicatiediensten (vaste en mobiele telefonie).
     
 1999 - 2000 Systeem Architectuur / VLDB  Transport
Verantwoordelijk voor de VLDB architectuur voor het "Rekeningrijden" systeem, waarbij in detail gekeken werd naar grootschalige IBM / DB2 batch- en beeldverwerking en opslag.
     
1999 - 2000 Data Warehousing / CRM Telecom
Het uitvoeren van klantanalyses t.b.v. het segmenteren van klanten o.b.v. hun belgedrag. Analyses uitgevoerd met SAS/Enterprise Miner.
     
1999
Data Warehousing,
Performance Management
Verzekeringen
Implementatie van een Data Warehouse voor rechtsbijstandsverzekeringen met als doel meten van prestatie-indicatoren over de claimafhandeling. Implementatie met SAS, COGNOS Powerplay en Impromptu.
     
1999 Data Mining FinanciŽle Dienstverlening
Het ontwerp van een omgeving t.b.v. het uitvoeren van Data Mining-excercities. Het ontwerp omvatte niet alleen de gegevensstructuur van de database, maar ook het ontwerp van de Data Mining-modellen database en de applicatie. Implementatie met SAS.
     
1999 Database Marketing FinanciŽle Dienstverlening
Implementatie van een database marketing applicatie, waarin de historie en responses m.b.t. verstuurde mailings aan klanten werden vastgelegd om inzicht te verkrijgen in hoe repons van toekomstige mailings doetreffender te maken. Implementatie m.b.v. SAS en ORACLE.
     
1999 Marketing Informatie, OLAP FinanciŽle Dienstverlening
Ontwerp van data marts waarmee marketeers middels een OLAP-tool het gedrag van specifieke groepen klanten monitoren. Implementatie m.b.v. ORACLE en Business Objects.
     
1999 Data Mining, Database Marketing FinanciŽle Dienstverlening
Het uitvoeren van een Pilot implementatie van een Data Mining tool t.b.v. de responsoptimalisatie m.b.t. mailings,  alsmede de daadwerkelijke implementatie van de tool in het Database Marketing proces. Implementatie middels SAS/Enterprise Miner.
     
1999 Data Warehousing / CRM FinanciŽle Dienstverlening
Het adviseren bij het ontwerp van een data warehouse architectuur, waarmee alle facetten van het CRM-proces ondersteund en gerapporteerd konden worden om inzicht te krijgen in specifiek klantgedrag.
     
1998 - 1999
Balanced Scorecard,
Data Warehousing
FinanciŽle Dienstverlening
Het ontwerpen en ontwikkelen van gegevensontsluitingsprocessen t.b.v. de implementatie van een Balanced Scorecard systeem, alsmede het ontwikkelen van een beheerstoepassing van metadata in ORACLE FORMS.
     
1998 - 1999
Data Warehousing
Performance Management
Sociale Verzekeringen
Projectleiding, ontwerp en implementatie van een Data Warehouse m.b.t. de uitvoering van de WW met als doel sturings- en controle-informatie te leveren aan het management. Implementatie met ORACLE, COGNOS Powerplay, Impromptu en Visual Basic.
     
1999 Data Warehousing Vervoer
Ontwerp en implementatie van data marts voor het meten van en rapporteren over onderhoudscontroles en bijbehorende logistiek. Implementatie met ORACLE / Reports.
     
1998 - 1999 ERP Implementatie Vervoer
Ontwerp en implementatie aanpassingen ERP-systeem voor rollend materieel systeem ter ondersteuning van werkorder- en capaciteitsplanning. Implementatie met ORACLE en ORACLE Reports / ORACLE Designer.
     
1997 – 1998 Artificial Intelligence Auteursrechten
Ontwerp en projectleiding implementatie van AI-systeem voor de berekening van auteursrechtverdeling voor muziekopbrengsten. Begeleiding van de invoering. Implementatie met C, Cobol en IDMS.
     
1997 – 1999 Data Warehousing FinanciŽle Dienstverlening
Projectleiding en ontwerp van onderdelen van de Corporate Data Warehouse Architectuur m.b.t. klanten en alle bijbehorende financiele gegevens t.b.v. Marketing, CRM, financiele rapportages,  etc. Implementatie op IBM/SP2 hardware met ORACLE Parallel Server.